Support Mijn BRG
 • Einde aftrek scholingsuitgaven in zicht

  De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat op de schop. Deze aftrekpost wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor volgend jaar. Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Niet-aftrekb...

  Lees verder

  Belastingadvies

 • Externe pensioenverzekering dga? Alleen in 2016 naar eigen beheer

  Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op in eigen beheer en heeft u ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? Dit extern verzekerd pensioendeel mag u dan terughalen naar eigen beheer. Dat kan echter alleen nog in 2016. Naar alle waarschijnlijkheid eindigt op 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. Deze afschaffing van het eigenbeheerpensioen van dga's is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017...

  Lees verder

  Belastingadvies

 • Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen

  Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt. Box 3 in 2017 Vanaf 2017 krijgt u te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De definitieve rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn nu bekendg...

  Lees verder

  Belastingadvies

 • Nieuwe financiering WGA 2017

  Deze nieuwsbrief is met name van belang voor ondernemingen met een loonsom hoger dan € 322.000 per jaar.   Inleiding: situatie tot 1 januari 2017   Met ingang van 1 januari 2014 wordt aan werkgevers, jaarlijks de gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) toegekend. Deze toekenning wordt door de Belastingdienst schriftelijk kenbaar gemaakt door middel van de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervatti...

  Lees verder

  Belastingadvies

 • Tijdelijk vervangende auto en bijtelling

  Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit over het algemeen consequenties voor de bijtelling. Dit geldt zeker als de cataloguswaarde van de andere auto afwijkt van de reguliere auto. Daarnaast kan mogelijk sprake zijn van bijtelling over dezelfde periode voor zowel de reguliere auto als de vervangende auto. Om te voorkomen dat mogelijk ten onrechte een dubbele dan wel onjuiste bijtelling ontstaat, heeft de Belas...

  Lees verder

  Belastingadvies

 • Priv├ęgebruik auto en af te dragen btw

  Het zal veel ondernemers bekend zijn, een auto op naam van de onderneming die ook voor privékilometers gebruikt wordt. Niet elke ondernemer zal daarbij gelijk aan de btw-gevolgen denken, hoewel die er duidelijk zijn. Voor de btw wordt het rijden van privékilometers met de zakelijke auto aangeduid als privégebruik van de auto. Voor de btw is dit een fictieve dienst waarover btw verschuldigd is. Dit moet de ondernemer op zijn btw-aangifte aange...

  Lees verder

  Belastingadvies

Accountancy

Belastingadvies

Salarisadministratie

Over BRG

Contact

Haal meer uit uw bedrijfsvoering

BRG Accountants en Belastingadviseurs in Oosterhout biedt diensten op maat aan in:
- Accountancy
- Belastingadvies
- Salarisadministratie
Onze betrokkenheid vormt de basis voor persoonlijke dienstverlening van hoge kwaliteit. Een bedrijf starten of een gevestigde onderneming uitbouwen? Bij BRG staat een team van professionals voor u klaar. Voor deze gedreven professionals telt maar één doel: maatwerk met meerwaarde voor uw bedrijfsvoering.